Joe Elkouri

Lawton, OK
PointsFinishDate ▴EventTourTournamentType
750.00020Apr. 20, 2013FLW Texas Everstart, Lake Texoma, Pottsboro, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
421.68797Oct. 30, 2011FLW Everstart Series Championship, Kentucky Lake, Paris, TNFLW Costa SeriesFLW Costa Series ChampionshipBoater
707.07130May. 14, 2011FLW Texas Everstart, Lake Texoma, Denison, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
952.8306Mar. 19, 2011FLW Texas Everstart, Toledo Bend Reservoir, Hemphill, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
710.52634Feb. 12, 2011FLW Texas Everstart, Sam Rayburn Reservoir, Jasper, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
188.03496Jan. 22, 2011FLW Texas Everstart, Choke Canyon Reservoir, Calliham, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
307.69282Oct. 17, 2009FLW Texas Everstart, Toledo Bend Reservoir, Many, LAFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
241.935142May. 23, 2009FLW Texas Everstart, Lake Amistad, Del Rio, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
44.776193Mar. 21, 2009FLW Texas Everstart, Sam Rayburn Reservoir, Jasper, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
113.861180Jan. 17, 2009FLW Texas Everstart, Falcon Lake, Zapata, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
588.88938Sep. 27, 2008FLW Texas Everstart, Red River, Natchitoches, LAFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
38.462126May. 10, 2008FLW Texas Everstart, Lake Texoma, Denison, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
75.581160Feb. 23, 2008FLW Texas Everstart, Sam Rayburn Reservoir, Jasper, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
120.000133Jan. 12, 2008FLW Texas Everstart, Falcon Lake, Zapata, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater

Joe's Profile page on BassRankings.com:

http://bassrankings.com/anglers.php?angler=13542&name=joe+elkouri