Eugene Lewis

Saint Petersburg, FL
PointsFinishDate ▴EventTourTournamentType
125.786140Feb. 6, 2011FLW Tour, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW TourFLW Tour Open QualifierNon-Boater
331.03498Aug. 28, 2010FLW Series, Lake Champlain, Plattsburgh, NYFLW SeriesFLW Series Eastern QualifierNon-Boater
218.543119Mar. 13, 2010FLW Series, Lake Eufaula, Eufaula, ALFLW SeriesFLW Series Eastern QualifierNon-Boater
500.00074Feb. 27, 2010FLW Southeast Everstart, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW Costa SeriesFLW Southeastern Costa Series QualifierNon-Boater
930.38012Jan. 30, 2010FLW Series, Lake Okeechobee, Okeechobee, FLFLW SeriesFLW Series Eastern QualifierNon-Boater
461.53885Oct. 25, 2008FLW Series, Clarks Hill Lake, Appling, GAFLW SeriesFLW Series Eastern QualifierNon-Boater
628.41569Mar. 29, 2008FLW Series, Wheeler Lake, Decatur, ALFLW SeriesFLW Series Eastern QualifierNon-Boater
563.83083Sep. 8, 2007FLW Series, Lake Champlain, Plattsburgh, NYFLW SeriesFLW Series Eastern QualifierNon-Boater
428.571113May. 12, 2007FLW Series, Lake Dardanelle, Russellville, ARFLW SeriesFLW Series Eastern QualifierNon-Boater
688.44263Jan. 27, 2007FLW Series, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW SeriesFLW Series Eastern QualifierNon-Boater
497.20791Apr. 22, 2006FLW Southeast Everstart, Santee Cooper Lakes, Manning, SCFLW Costa SeriesFLW Southeastern Costa Series QualifierNon-Boater
150.754170Mar. 18, 2006FLW Southeast Everstart, Lake Eufaula, Eufaula, ALFLW Costa SeriesFLW Southeastern Costa Series QualifierNon-Boater
733.66854Feb. 18, 2006FLW Southeast Everstart, West Point Lake, LaGrange, GAFLW Costa SeriesFLW Southeastern Costa Series QualifierNon-Boater
949.74911Jan. 7, 2006FLW Southeast Everstart, Lake Okeechobee, Okeechobee, FLFLW Costa SeriesFLW Southeastern Costa Series QualifierNon-Boater

Eugene's Profile page on BassRankings.com:

http://bassrankings.com/anglers.php?angler=1674&name=eugene+lewis