Rob McMurray

Troy, MI
PointsFinishDate ▴EventTourTournamentType
266.667100Jun. 26, 2010FLW Tour, Lake Guntersville, Huntsville, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
485.29471May. 29, 2010FLW Tour, Lake Ouachita, Hot Springs, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
733.81338Apr. 24, 2010FLW Tour, Fort Loudoun-Tellico Lakes, Knoxville, TNFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
131.034127Mar. 27, 2010FLW Tour, Lake Norman, Charlotte, NCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
551.02067Mar. 6, 2010FLW Tour, Table Rock Lake, Branson, MOFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
372.41492Jul. 12, 2009FLW Tour, Lake Champlain, Plattsburgh, NYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
610.39061Jun. 14, 2009FLW Tour, Kentucky Lake, Benton, KYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
259.740115May. 17, 2009FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
613.92462May. 2, 2009FLW Southeast Everstart, Santee Cooper Lakes, Manning, SCFLW Costa SeriesFLW Southeastern Costa Series QualifierNon-Boater
620.91559Apr. 26, 2009FLW Tour, Lake Norman, Charlotte, NCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
335.484104Mar. 15, 2009FLW Tour, Table Rock Lake, Branson, MOFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
891.02618Feb. 15, 2009FLW Tour, Lake Guntersville, Huntsville, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
50.251190Jul. 13, 2008FLW Tour, Detroit River, Detroit, MIFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
477.387105Jun. 22, 2008FLW Tour, Fort Loudoun-Tellico Lakes, Knoxville, TNFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
899.49721May. 18, 2008FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
371.859126Apr. 27, 2008FLW Tour, Lake Norman, Charlotte, NCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
793.97042Apr. 6, 2008FLW Tour, Lewis Smith Lake, Jasper, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
809.04539Mar. 2, 2008FLW Tour, Lake Tohopekaliga, Kissimmee, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
562.81488Jul. 15, 2007FLW Tour, Detroit River, Detroit, MIFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
206.030159Jun. 17, 2007FLW Tour, Potomac River, LaPlata, MDFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
580.00085May. 20, 2007FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
688.44263Apr. 29, 2007FLW Tour, Lake Norman, Charlotte, NCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
155.779169Apr. 1, 2007FLW Tour, Fort Loudoun-Tellico Lakes, Knoxville, TNFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
261.307148Feb. 18, 2007FLW Tour, Lake Travis, Austin, TXFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
175.879165Jun. 24, 2006FLW Tour, Lake Champlain, Plattsburgh, NYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
402.010120May. 13, 2006FLW Tour, Kentucky Lake, Benton, KYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
175.879165Apr. 8, 2006FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
376.884125Mar. 4, 2006FLW Tour, Pickwick Lake, Florence, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
798.99541Feb. 11, 2006FLW Tour, Lake Murray, Columbia, SCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
970.1497Jan. 21, 2006FLW Tour, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
201.493108Sep. 24, 2005FLW Midwest Everstart, Detroit River, Trenton, MIFLW Costa SeriesFLW Midwest Costa Series QualifierNon-Boater
843.37327Sep. 17, 2005FLW Northern Everstart, Lake Champlain, Plattsburgh, NYFLW Costa SeriesFLW Northern Costa Series QualifierNon-Boater
165.414112Aug. 27, 2005FLW Midwest Everstart, Lake Michigan, Escanaba, MIFLW Costa SeriesFLW Midwest Costa Series QualifierNon-Boater
147.239140Aug. 20, 2005FLW Northern Everstart, Potomac River, Woodbridge, VAFLW Costa SeriesFLW Northern Costa Series QualifierNon-Boater
672.13161Aug. 6, 2005FLW Midwest Everstart, Mississippi River, Onalaska, WIFLW Costa SeriesFLW Midwest Costa Series QualifierNon-Boater
642.85756Jul. 30, 2005FLW Northern Everstart, Lake Erie, Cleveland, OHFLW Costa SeriesFLW Northern Costa Series QualifierNon-Boater
666.66756Jul. 23, 2005FLW Midwest Everstart, Detroit River, Trenton, MIFLW Costa SeriesFLW Midwest Costa Series QualifierNon-Boater
894.47222Jun. 25, 2005FLW Tour, Potomac River, LaPlata, MDFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
246.231151Jun. 4, 2005FLW Northern Everstart Series Challenge, Kerr Lake, Henderson, NCFLW Costa SeriesFLW Northern Costa Series QualifierNon-Boater
256.281149May. 14, 2005FLW Tour, Wheeler Lake, Decatur, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only

Rob's Profile page on BassRankings.com:

http://bassrankings.com/anglers.php?angler=2043&name=rob+mcmurray