Jimmy Cox

Bono, AR
PointsFinishDate ▴EventTourTournamentType
66.176128May. 29, 2010FLW Tour, Lake Ouachita, Hot Springs, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
272.109108Mar. 6, 2010FLW Tour, Table Rock Lake, Branson, MOFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
675.86248Jul. 12, 2009FLW Tour, Lake Champlain, Plattsburgh, NYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
19.481152May. 17, 2009FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
91.503140Apr. 26, 2009FLW Tour, Lake Norman, Charlotte, NCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
438.71088Mar. 15, 2009FLW Tour, Table Rock Lake, Branson, MOFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
660.25654Feb. 15, 2009FLW Tour, Lake Guntersville, Huntsville, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
628.14175Jul. 13, 2008FLW Tour, Detroit River, Detroit, MIFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
140.704172Jun. 22, 2008FLW Tour, Fort Loudoun-Tellico Lakes, Knoxville, TNFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
286.432143May. 18, 2008FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
346.734131Apr. 27, 2008FLW Tour, Lake Norman, Charlotte, NCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
226.131155Apr. 6, 2008FLW Tour, Lewis Smith Lake, Jasper, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
115.578177Mar. 2, 2008FLW Tour, Lake Tohopekaliga, Kissimmee, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
155.779169Jun. 17, 2007FLW Tour, Potomac River, LaPlata, MDFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
220.000157May. 20, 2007FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
336.683133Apr. 29, 2007FLW Tour, Lake Norman, Charlotte, NCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
135.678173Apr. 1, 2007FLW Tour, Fort Loudoun-Tellico Lakes, Knoxville, TNFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
417.085117Feb. 18, 2007FLW Tour, Lake Travis, Austin, TXFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
492.462102Jun. 24, 2006FLW Tour, Lake Champlain, Plattsburgh, NYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
391.960122May. 13, 2006FLW Tour, Kentucky Lake, Benton, KYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
507.53899Mar. 4, 2006FLW Tour, Pickwick Lake, Florence, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
60.302188Feb. 11, 2006FLW Tour, Lake Murray, Columbia, SCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
174.129167Jan. 21, 2006FLW Tour, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
35.176193Jun. 25, 2005FLW Tour, Potomac River, LaPlata, MDFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
492.462102May. 14, 2005FLW Tour, Wheeler Lake, Decatur, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
155.779169Apr. 16, 2005FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
120.603176Mar. 12, 2005FLW Tour, Ouachita River, West Monroe, LAFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
170.854166Feb. 12, 2005FLW Tour, Lake Tohopekaliga, Kissimmee, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
412.060118Jan. 22, 2005FLW Tour, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
130.653174Jun. 26, 2004FLW Tour, Lake Champlain, Plattsburgh, NYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
577.88985May. 15, 2004FLW Tour, Kentucky Lake, Gilbertsville, KYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
597.99081Apr. 3, 2004FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
276.382145Mar. 13, 2004FLW Tour, Old Hickory Lake, Gallatin, TNFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
296.482141Feb. 14, 2004FLW Tour, Atchafalaya Basin, Belle River, LAFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
10.050198Jan. 24, 2004FLW Tour, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
160.920147Jun. 21, 2003FLW Tour, Wheeler Lake, Florence/Rogersville, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
419.540102May. 17, 2003FLW Tour, Kentucky Lake, Benton, KYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
339.080116Apr. 12, 2003FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
224.138136Mar. 15, 2003FLW Tour, Lake Murray, Columbia, SCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
413.793103Feb. 15, 2003FLW Tour, Atchafalaya Basin, Morgan City, LAFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only

Jimmy's Profile page on BassRankings.com:

http://bassrankings.com/anglers.php?angler=2062&name=jimmy+cox