Terry Alsup

Ardmore, OK
PointsFinishDate ▴EventTourTournamentType
841.66720Sep. 23, 2017FLW Southwestern Costa Series, Lake Texoma, Pottsboro, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierNon-Boater
680.98253Oct. 23, 2010BASS Central Open, Lake Texoma, Denison, TXBASS OpensBASS Central Open QualifierNon-Boater
434.783105Jun. 5, 2010BASS Central Open, Red River, Shreveport, LABASS OpensBASS Central Open QualifierNon-Boater
691.54263Apr. 10, 2010BASS Central Open, Lake Amistad, Del Rio, TXBASS OpensBASS Central Open QualifierNon-Boater
790.21031Nov. 1, 2008BASS Central Open, Lake Texoma, Denison, TXBASS OpensBASS Central Open QualifierNon-Boater
807.69226May. 10, 2008FLW Texas Everstart, Lake Texoma, Denison, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierNon-Boater
891.47315Oct. 20, 2007FLW Texas Everstart, Lake Texoma, Denison, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierNon-Boater
684.93247Sep. 29, 2007BASS Central Open, Lake Amistad, Del Rio, TXBASS OpensBASS Central Open QualifierNon-Boater
634.61558Jun. 16, 2007BASS Central Open, Red River, Shreveport, LABASS OpensBASS Central Open QualifierNon-Boater
234.043145May. 20, 2007FLW Texas Tournament Trail, Lake Texoma, Denison, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailNon-Boater
954.0239Mar. 17, 2007BASS Central Open, Lake Texoma, Denison, TXBASS OpensBASS Central Open QualifierNon-Boater
880.68222Apr. 29, 2006FLW Central Everstart, Lake Texoma, Denison, TXFLW Costa SeriesFLW Central Costa Series QualifierNon-Boater
382.199119May. 1, 2005FLW Texas Tournament Trail, Lake Texoma, Denison, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailNon-Boater
530.61224Oct. 17, 2004FLW Texas Tournament Trail Championship, Lake of the Pines, Longview, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament Trail ChampionshipNon-Boater
747.31248May. 23, 2004FLW Texas Tournament Trail, Lake Travis, Jonestown, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailNon-Boater
818.68134Apr. 25, 2004FLW Texas Tournament Trail, Lake Texoma, Pottsboro, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailNon-Boater
296.482141Mar. 7, 2004FLW Texas Tournament Trail, Sam Rayburn Reservoir, Jasper, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailNon-Boater
979.4875Feb. 8, 2004FLW Texas Tournament Trail, Lake Amistad, Del Rio, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailNon-Boater
346.535133Nov. 2, 2002BASS Central Open, Sam Rayburn Reservoir, Jasper, TXBASS OpensBASS Central Open QualifierNon-Boater
871.28727Sep. 28, 2002BASS Central Open, Lake Ouachita, Hot Springs, ARBASS OpensBASS Central Open QualifierNon-Boater
550.000100Aug. 24, 2002BASS Central Open, Red River, Shreveport, LABASS OpensBASS Central Open QualifierNon-Boater

Terry's Profile page on BassRankings.com:

http://bassrankings.com/anglers.php?angler=6491&name=terry+alsup