James Quillman

Mineola, TX
PointsFinishDate ▴EventTourTournamentType
883.11719May. 17, 2009FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
236.181153May. 18, 2008FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
807.69226May. 10, 2008FLW Texas Everstart, Lake Texoma, Denison, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
15.504128Oct. 20, 2007FLW Texas Everstart, Lake Texoma, Denison, TXFLW Costa SeriesFLW Southwestern Costa Series QualifierBoater
130.653174Jun. 17, 2007FLW Tour, Potomac River, LaPlata, MDFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
80.000185May. 20, 2007FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
326.633135Apr. 29, 2007FLW Tour, Lake Norman, Charlotte, NCFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
170.854166Apr. 1, 2007FLW Tour, Fort Loudoun-Tellico Lakes, Knoxville, TNFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
673.36766Feb. 18, 2007FLW Tour, Lake Travis, Austin, TXFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
448.86498May. 20, 2006FLW Central Everstart, Sam Rayburn Reservoir, Jasper, TXFLW Costa SeriesFLW Central Costa Series QualifierBoater
271.277138May. 7, 2006FLW Texas Tournament Trail, Lake Texoma, Denison, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
903.40918Apr. 29, 2006FLW Central Everstart, Lake Texoma, Denison, TXFLW Costa SeriesFLW Central Costa Series QualifierBoater
175.879165Apr. 8, 2006FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
321.429134Mar. 25, 2006FLW Central Everstart, Sam Rayburn Reservoir, Jasper, TXFLW Costa SeriesFLW Central Costa Series QualifierBoater
241.206152Mar. 4, 2006FLW Tour, Pickwick Lake, Florence, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
165.829167Feb. 25, 2006FLW Central Everstart, Lake Amistad, Del Rio, TXFLW Costa SeriesFLW Central Costa Series QualifierBoater
195.980161Feb. 11, 2006FLW Tour, Lake Murray, Columbia, SCFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
218.905158Jan. 21, 2006FLW Tour, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
5.025199Jun. 25, 2005FLW Tour, Potomac River, LaPlata, MDFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
232.804146May. 22, 2005FLW Texas Tournament Trail, Toledo Bend Reservoir, Many, LAFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
341.709132May. 14, 2005FLW Tour, Wheeler Lake, Decatur, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
539.26789May. 1, 2005FLW Texas Tournament Trail, Lake Texoma, Denison, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
331.658134Apr. 16, 2005FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
230.769151Apr. 3, 2005FLW Texas Tournament Trail, Richland Chambers Reservoir, Corsicana, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
15.075197Mar. 12, 2005FLW Tour, Ouachita River, West Monroe, LAFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
467.337107Feb. 20, 2005FLW Texas Tournament Trail, Lake Amistad, Del Rio, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
65.327187Feb. 12, 2005FLW Tour, Lake Tohopekaliga, Kissimmee, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
256.281149Jan. 22, 2005FLW Tour, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
61.22447Oct. 17, 2004FLW Texas Tournament Trail Championship, Lake of the Pines, Longview, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament Trail ChampionshipBoater
709.67755May. 23, 2004FLW Texas Tournament Trail, Lake Travis, Jonestown, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
923.07715Apr. 25, 2004FLW Texas Tournament Trail, Lake Texoma, Pottsboro, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
190.955162Apr. 3, 2004FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
552.76490Mar. 7, 2004FLW Texas Tournament Trail, Sam Rayburn Reservoir, Jasper, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
538.46291Feb. 8, 2004FLW Texas Tournament Trail, Lake Amistad, Del Rio, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
649.21568Jun. 7, 2003FLW Texas Tournament Trail, Toledo Bend Reservoir, Many, LAFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
256.545143May. 11, 2003FLW Texas Tournament Trail, Lake Lewisville, Lewisville, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
126.263174Apr. 5, 2003FLW Texas Tournament Trail, Sam Rayburn Reservoir, Brookeland, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
175.000166Mar. 8, 2003FLW Texas Tournament Trail, Lake Amistad, Del Rio, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater
919.54015Apr. 27, 2002FLW Texas Tournament Trail, Lake Texoma, Pottsboro, TXFLW Texas Tournament TrailFLW Texas Tournament TrailBoater

James's Profile page on BassRankings.com:

http://bassrankings.com/anglers.php?angler=6716&name=james+quillman