Jim Blake

Lincoln, NE
PointsFinishDate ▴EventTourTournamentType
66.667155Apr. 15, 2016FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
305.195108May. 17, 2009FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
143.791132Apr. 26, 2009FLW Tour, Lake Norman, Charlotte, NCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
832.25827Mar. 15, 2009FLW Tour, Table Rock Lake, Branson, MOFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
226.131155Apr. 6, 2008FLW Tour, Lewis Smith Lake, Jasper, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
949.74911Mar. 2, 2008FLW Tour, Lake Tohopekaliga, Kissimmee, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
391.960122Jul. 15, 2007FLW Tour, Detroit River, Detroit, MIFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
758.79449Jun. 17, 2007FLW Tour, Potomac River, LaPlata, MDFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
600.00081May. 20, 2007FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
628.14175Apr. 29, 2007FLW Tour, Lake Norman, Charlotte, NCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
733.66854Apr. 1, 2007FLW Tour, Fort Loudoun-Tellico Lakes, Knoxville, TNFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
65.327187Feb. 18, 2007FLW Tour, Lake Travis, Austin, TXFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
40.201192Jun. 24, 2006FLW Tour, Lake Champlain, Plattsburgh, NYFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
145.729171Apr. 8, 2006FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
115.578177Mar. 4, 2006FLW Tour, Pickwick Lake, Florence, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
788.94543Feb. 11, 2006FLW Tour, Lake Murray, Columbia, SCFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
24.876197Jan. 21, 2006FLW Tour, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierPro
276.59635Jul. 16, 2005FLW Forrest Wood Cup, Lake Hamilton, Hot Springs, ARFLW TourFLW Forrest Wood CupNon-Boater
683.41764Jun. 25, 2005FLW Tour, Potomac River, LaPlata, MDFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
713.56858May. 14, 2005FLW Tour, Wheeler Lake, Decatur, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
989.9503Apr. 16, 2005FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
663.31768Mar. 12, 2005FLW Tour, Ouachita River, West Monroe, LAFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
592.96582Feb. 12, 2005FLW Tour, Lake Tohopekaliga, Kissimmee, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
834.17134Jan. 22, 2005FLW Tour, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
396.985121Jun. 26, 2004FLW Tour, Lake Champlain, Plattsburgh, NYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
211.055158May. 15, 2004FLW Tour, Kentucky Lake, Gilbertsville, KYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
728.64355Apr. 3, 2004FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
582.91584Mar. 13, 2004FLW Tour, Old Hickory Lake, Gallatin, TNFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
296.482141Feb. 14, 2004FLW Tour, Atchafalaya Basin, Belle River, LAFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
100.503180Jan. 24, 2004FLW Tour, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
446.80927Sep. 13, 2003FLW Forrest Wood Cup, James River, Richmond, VAFLW TourFLW Forrest Wood CupNon-Boater
482.75991Jun. 21, 2003FLW Tour, Wheeler Lake, Florence/Rogersville, ALFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
718.39150May. 17, 2003FLW Tour, Kentucky Lake, Benton, KYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
965.5177Apr. 12, 2003FLW Tour, Beaver Lake, Rogers, ARFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
212.644138Mar. 15, 2003FLW Tour, Lake Murray, Columbia, SCFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
591.95472Feb. 15, 2003FLW Tour, Atchafalaya Basin, Morgan City, LAFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
605.71470Jan. 23, 2003FLW Tour, Lake Okeechobee, Clewiston, FLFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
723.40414Sep. 14, 2002FLW Forrest Wood Cup, Cross Lake, Shreveport, LAFLW TourFLW Forrest Wood CupNon-Boater
418.079104Jun. 22, 2002FLW Tour, Lake Champlain, Plattsburgh, NYFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
879.31022May. 18, 2002FLW Tour, Old Hickory Lake, Gallatin, TNFLW TourFLW Tour Major QualifierNon-Boater
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only
Members Only

Jim's Profile page on BassRankings.com:

http://bassrankings.com/anglers.php?angler=8147&name=jim+blake